Fullföljd av ansökan - förkommet pantbrev 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att fullfölja en ansökan av förkommet pantbrev.

Efter att innehavaren av pantbrevet gjort sannolikt att pantbrevet har förstörts eller kommit bort, ska myndigheten utfärda ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar. I föreläggandet ska det finnas en uppmaning till den som kan inneha handlingen eller vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan lämna upplysningar i ärendet, att anmäla detta till myndigheten senast en viss angiven dag. Om tiden för anmälan har gått ut och det inte finns någon omständighet som visar eller ger skälig anledning att anta att handlingen finns i behåll, ska handlingen dödas genom beslut av myndigheten.

Mallen som DokuMera har tagit fram låter dig enkelt upprätta en handling med vilken du meddelar inskrivningsmyndigheten att du vill fullfölja din ansökan om dödning. Mallen är avsedd att användas av privatpersoner.

Specifikation

  • Fullföljd av ansökan - förkommet pantbrev 2024
  • 3496
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider