Fullmakt ang delgivningsmottagare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt gällande delgivningsmottagare.

Delgivning används för att bekräfta att någon har tagit del av en viss handling. I vissa fall kan det vara lämpligt att delegera mottagandet av delgivningen till en särskild person, möjligen en jurist som normalt företräder firman, så att denne ges möjlighet att agera direkt. Delgivningsmottagare har således rätt att ta emot delgivning i något ärende, på bolagets vägnar.

Denna fullmakt från DokuMera hjälper dig att fastställa vem som är behörig att ta emot delgivning för företagets räkning.

Specifikation

  • Fullmakt ang delgivningsmottagare 2024
  • 3942
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider