Fullmakt bouppteckning och arvskifte 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt gällande bouppteckning och arvskifte.

När en person avlidit ska dödsbodelägarna upprätta en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes samt den efterlevande maken/makans tillgångar och skulder.

Om det finns flera dödsbodelägare ska även ett arvskifte göras. Det innebär att tillgångarna i dödsboet ska fördelas mellan dödsbodelägarna.

Ofta kan det vara svårt att hinna uträtta alla ärenden själv. Det finns då möjlighet att låta annan göra detta i ditt ställe genom att utfärda en fullmakt. Det innebär att den som får fullmakten (fullmaktshavaren/fullmäktigen) får behörighet att upprätta bouppteckningen och förrätta arvskiftet för din räkning.

Ta hjälp av DokuMeras mall när du ska upprätta en fullmakt gällande bouppteckning och arvskifte.

Specifikation

  • Fullmakt bouppteckning och arvskifte 2024
  • 4588
  • 1,21
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider