Fullmakt dagliga bankärenden 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt som ger en viss utpekad person behörighet att företräda dig i dagliga bankärenden.

En fullmakt innebär att en fullmaktsgivare (huvudman) ger en fullmaktshavare (fullmäktig) behörighet att vidta vissa rättshandlingar för huvudmannens räkning. En fullmakt gällande dagliga bankärenden är begränsad (inskränkt) och avser endast åtgärder som uttryckligen framgår av fullmakten. Det kan vara effektivt att utfärda en bankfullmakt när man själv saknar möjlighet eller tid att gå till banken.

Observera att banker ofta kräver att bankens upprättade fullmakter ska användas. En bank är inte skyldig att acceptera huvudmannens fullmakt när avtal ska ingås eller när andra rättshandlingar ska göras. Ibland kan det också krävas att fullmakten är bevittnad.

Specifikation

  • Fullmakt dagliga bankärenden 2024
  • 548
  • 1,34
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider