Fullmakt domstols- och myndighetsärenden - Snäv 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt som ger en viss person (fullmaktshavare/fullmäktig) behörighet att företräda huvudmannen (fullmaktsgivaren) vid domstols- och myndighetsärenden. Fullmakten kallas ibland även för allmän rättegångsfullmakt.

En fullmakt ger fullmaktshavaren rätt att utföra rättshandlingar för fullmaktsgivarens räkning. Om fullmaktshavaren vill överlåta fullmakten till annan krävs fullmaktsgivarens tillåtelse. En skriftlig fullmakt måste undertecknas av fullmaktsgivaren.

Mallen som DokuMera har upprättat är snäv och ger därför fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren och föra dennes talan endast i en i fullmakten särskilt angiven rättsprocess eller annat ärende.

DokuMeras mall är enkel att fylla i och kan utan svårigheter anpassas efter fullmaktsgivarens önskemål.

Specifikation

  • Fullmakt domstols- och myndighetsärenden - Snäv 2024
  • 4164
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider