Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt som ger en viss utpekad person behörighet att företräda dig som fastighetsägare vid en fastighetsförsäljning.

Med en fullmakt ger huvudmannen (fullmaktsgivaren) en fullmaktshavare (fullmäktig) behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för huvudmannens räkning. Fullmaktshavaren får med denna fullmakt sälja en fastighet som ägs av de två huvudmännen. Observera att båda fastighetsägarna måste underteckna fullmakten för att den ska gälla.

Specifikation

  • Fullmakt fastighetsförsäljning 2 ägare 2024
  • 540
  • 1,35
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider