Fullmakt företräda medlem i bostadsrättsförening 2024

Denna mall från DokuMera kan användas av den som ska företräda en medlem i en bostadsrättsförening på en ordinarie eller extra föreningsstämma.

En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud. Rätten att anlita ombud får begränsas i stadgarna. En medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud.

Ombudet ska ha en fullmakt som är skriftlig, daterad och undertecknad av medlemmen. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

Det är styrelsen som kallar till stämma, och denna fullmakt kan med fördel vara en del av det underlag som styrelsen enligt lag måste skicka ut inför stämman.

Specifikation

  • Fullmakt företräda medlem i bostadsrättsförening 2024
  • 5373
  • 1,13
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider