Fullmakt ideell förening 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt till ett ombud på en föreningsstämma i en ideell förening.

Styrelsen ska kalla till den årliga föreningsstämman. Den medlem som vill närvara ska ges möjlighet till detta genom en kallelse. Den medlem som vill närvara, men som ej har möjlighet att närvara personligen, har rätt att utse ett ombud för sin räkning med stöd av en fullmakt. Denna mall kan användas för detta ändamål.

Glöm inte bort att ombudet måste ha med sig fullmakten i original till stämman.

Specifikation

  • Fullmakt ideell förening 2024
  • 5288
  • 1,15
  • 1
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider