Fullmakt köpa fastighet - Begränsad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begränsad fullmakt att köpa fastighet.

En fullmakt är ett tillstånd från fullmaktsgivaren till fullmäktigen att ingå avtal i fullmaktsgivarens namn och för dennes räkning.

Fullmakten är begränsad till att gälla köp av en viss fastighet till ett visst högsta pris. Detta innebär att fullmäktigen, under de förutsättningar som närmare beskrivs i fullmakten, får behörighet och befogenhet att göra ett fastighetsköp gällande en viss fastighet. Det är givetvis möjligt att förse avtalet med ytterligare begränsningar om så önskas, t.ex. ändra det till att avse ytterligare en fastighet etc.

Specifikation

  • Fullmakt köpa fastighet - Begränsad 2024
  • 3562
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider