Fullmakt köpa lös egendom 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt gällande köp av lös egendom.

Ofta kan det vara svårt att hinna uträtta alla ärenden själv. Det finns då möjlighet att låta annan göra detta i ditt ställe genom att utfärda en fullmakt. Det innebär att den som får fullmakten (fullmaktshavaren/fullmäktigen) får behörighet att köpa lös egendom för din räkning. Det är du som fullmaktsgivare som avgör vad fullmaktshavaren får göra för din räkning. Det är viktigt att detta framgår tydligt i fullmakten. Detta innebär att det är du som fullmaktsgivare som blir bunden av de rättshandlingar som fullmaktshavaren gör. Den person som du har utsett till fullmaktshavare blir inte bunden genom avtalet.

Ta hjälp av DokuMeras mall när du ska upprätta en fullmakt för någon som ska köpa lös egendom för din räkning.

Specifikation

  • Fullmakt köpa lös egendom 2024
  • 3358
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider