Fullmakt sälja fastighet - Ej begränsad 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ej begränsad fullmakt att sälja fastighet.

Fullmakt innebär rätt för någon att företräda annan. Den som fått fullmakten, fullmäktigen, får genom handlingen samma rättigheter som den som givit fullmakten. Genom fullmakten sätter huvudmannen (fullmaktsgivaren) annan i sitt ställe för att ingå rättshandlingar, såsom att sluta avtal och dylikt. Att en fullmakt är obegränsad innebär att fullmaktshavaren får samtliga de rättigheter som fullmaktsgivaren har i ett visst avseende. Fullmaktshavaren är alltså inte begränsad till att endast sluta avtal till ett visst pris eller inom en viss tid. Det är fullmaktsgivaren som avgör vilken behörighet och befogenhet som fullmaktshavaren får.

Denna mall är en fullmakt som ger en juridisk person, ett företag, rätt att sälja en fastighet åt fullmaktsgivaren.

Specifikation

  • Fullmakt sälja fastighet - Ej begränsad 2024
  • 3561
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider