Fullmakt till VD (Filial) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt till VD när ett utländskt bolag etablerar sig i Sverige. Avdelningskontoret här i Sverige kallas för filial.

När verksamheten startar i Sverige måste VD:n för filialen ha fullmakt i alla de frågor som rör verksamheten, dvs. han eller hon ska kunna verka som en representant för bolaget med fulla befogenheter. För att detta ska vara möjligt behöver VD:n en fullmakt som bekräftar befogenheterna.

Denna mall från DokuMera ger VD:n i filialen fullmakt och därigenom befogenhet att besluta i bolagets samtliga angelägenheter samt föra talan å huvudbolagets vägnar.

Specifikation

  • Fullmakt till VD (Filial) 2024
  • 3944
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider