Fullmakt viss aktivitet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt som ger en viss utpekad person behörighet att företräda dig avseende en viss aktivitet/åtgärd.

En fullmakt innebär att huvudmannen (fullmaktsgivaren) ger fullmaktshavaren (fullmäktigen) behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för huvudmannens räkning.

Denna fullmakt är begränsad (inskränkt) och avser därför endast en eller flera rättshandlingar som uttryckligen framgår av fullmakten. Detta ska skiljas mot obegränsade fullmakter som gäller huvudmannens alla rättsliga angelägenheter.

Specifikation

  • Fullmakt viss aktivitet 2024
  • 541
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider