Fusionsplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fusionsplan för absorption av bolag.

Fusion innebär vanligtvis att ett bolag går upp i ett annat bolag (absorption). Det kan också vara ett bolag som tillsammans med ett annat bolag går upp i ett nybildat tredje bolag (kombination). En fusion kommer till stånd efter att beslut fattats av styrelserna i bolagen. Styrelserna ska gemensamt upprätta och underteckna en fusionsplan.

Fusionsplanen ska granskas av de båda bolagens revisorer som ska lämna skriftliga yttranden. Inom en månad efter att en fusionsplan upprättats ska (vid fusion genom absorption) det övertagande bolaget lämna in fusionsplanen inklusive bilagor för registrering till Bolagsverket.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att upprätta en fusionsplan som uppfyller alla lagstadgade krav.

Specifikation

  • Fusionsplan 2024
  • 3860
  • 1,30
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider