Fusionsplan absorption 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fusionsplan för absorption av helägt dotterbolag.

Absorption av helägt dotterbolag är den vanligaste formen av fusion. Detta sker genom att dotterbolaget går upp i moderbolaget genom att moderbolaget tar över samtliga tillgångar och skulder. En fusion kommer till stånd efter att beslut fattats av styrelserna i bolagen. Styrelserna ska gemensamt upprätta och underteckna en fusionsplan.

Fusionsplanen ska granskas av de båda bolagens revisorer som ska lämna ett skriftligt yttrande. Inom en månad efter att en fusionsplan upprättats ska vid fusion genom absorption det övertagande bolaget lämna in fusionsplanen inklusive bilagor för registrering till Bolagsverket.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fusionsplan som uppfyller alla lagstadgade krav.

Specifikation

  • Fusionsplan absorption 2024
  • 3877
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider