Fyllnadsborgen av företag (Enkel borgen) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om enkel fyllnadsborgen.

Fyllnadsborgen är borgen för den del av en fordran som eventuellt inte kan tas ut av den säkerhet som har ställts för fordringen. Då det i detta fall är en enkel fyllnadsborgen måste borgenären först kunna visa att gäldenären inte kan betala hela sin skuld innan han eller hon kräver borgensmannen på återstående lånesumma.

En borgen som en enskild borgensman har ställt är alltid fyllnadsborgen, om lånet har beviljats för att förvärva eller reparera en bostad eller fritidsbostad och denna bostad eller fritidsbostad utgör säkerhet för lånet, dvs. säkerhet i form av pant föreligger. I annat fall är det fråga om fyllnadsborgen endast om detta har avtalats i borgensförbindelsen.

Specifikation

  • Fyllnadsborgen av företag (Enkel borgen) 2024
  • 4095
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider