Gåvobrev fastighet en givare två mottagare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett gåvobrev i vilket gåvogivaren överlåter en fastighet till gåvotagarna.

När en fastighet ges bort ska en gåvohandling upprättas skriftligen. Den ska skrivas under av såväl gåvogivaren som gåvotagarna. Handlingen ska också innehålla uppgift om den fastighet som överlåtelsen avser och att det är fråga om en gåva.

Gåvotagarna måste efter förvärvet ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Observera att bevittning av gåvogivarens namnteckning behövs för att gåvotagarna snabbt ska erhålla lagfart. Ansökan om lagfart kommer annars att förklaras vilande.

Om gåvogivaren är gift krävs makes samtycke till gåvan i det fall fastigheten är giftorättsgods eller om fastigheten är enskild egendom men är makarnas gemensamma bostad, annars kan överlåtelsen förklaras ogiltig. Motsvarande regler gäller för sambor och registrerade partner. Gåvobrev mellan makar ska registreras hos Skatteverket för att bli giltigt. Registrering anses ha skett den dag handlingen kom in till Skatteverket

DokuMera rekommenderar enskild konsultation av juridisk expertis när frågeställningar om gåvovillkor uppstår.

Specifikation

  • Gåvobrev fastighet en givare två mottagare 2024
  • 4646
  • 1,20
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider