GANTT-schema 18 månader 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett s.k. GANTT-schema, en form av översiktlig tidsplan inom projektplanering, för upp till tio olika aktiviteter. GANTT-schemat löper över 18 månader fr.o.m. en startmånad som du själv väljer, mellan januari och december.

Ett GANTT-schema är en typ av flödesschema som beskriver olika faser och som används inom projektledning. Det är en grafisk illustration av ett arbetes, exempelvis ett projekts eller programs, framskridande i ett horisontellt stolpdiagram som löper på en tidsaxel. Stolparnas längd varierar och visar arbetstid som planerats för varje delprojekt samt hur stor del av arbetet som är avslutat (skuggat område på en stolpe) eller kvarstår. Stolparnas placering bredvid varandra på tidsaxeln illustrerar beroenden och starttid för varje arbetsmoment.

Specifikation

  • GANTT-schema 18 månader 2024
  • 1165
  • 1,41
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider