GANTT-schema 26 veckor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett s.k. GANTT-schema, en form av översiktlig tidsplan inom projektplanering, för upp till tio olika aktiviteter.

Ett GANTT-schema är ett flödesschema som beskriver olika faser och används inom projektledning. Ett projekts eller programs framskridande visas grafiskt i ett horisontellt stolpdiagram som löper på en tidsaxel. Beroenden och starttid för varje arbetsmoment illustreras genom stolparnas inbördes placering.

GANTT-schemat löper över 26 veckor fr.o.m. en startvecka som du själv väljer.

Specifikation

  • GANTT-schema 26 veckor 2024
  • 1171
  • 1,40
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider