GDPR-handbok 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med att skapa en ny GDPR-handbok eller förbättra en befintlig GDPR-handbok och är ett viktigt verktyg i GDPR-arbetet. Den innehåller information, instruktioner och exempeltexter.

I alla företag finns regler och riktlinjer som ska följas – både formella och informella. Syftet med en GDPR-handbok är att den ska fungera som ett uppslagsverk där det är lätt att hitta svar på eller få en orientering om olika GDPR-frågor. Här samlar du gällande lagar, avtal, policys, riktlinjer och rutiner som gäller för ditt företag.

Informationen är skriven i kursiv stil och är till för dig som upprättar GDPR-handboken. Dessa stycken tas med fördel bort ur den slutliga versionen av GDPR-handboken.

Instruktionerna ger dig stöd och vägledning kring vad varje avsnitt bör innehålla.

Exempeltexterna (röd text) är just exempel och bör anpassas för att passa ditt företag.

Många gånger kan du ta hjälp av andra dokument från DokuMera som exempelvis policyer och införliva dessa i GDPR-handboken. Antingen i sin helhet som bilagor till GDPR-handboken eller som löpande text i densamma. Du kan självklart även använda dokumenten som inspiration till egna texter.

Du lägger självklart till och tar bort text och avsnitt så att GDPR-handboken passar ditt företag.

Glöm inte att uppdatera innehållsförteckningen när du är klar med dokumentet. Det gör du genom att högerklicka i innehållsförteckningen, välja Uppdatera fält och därefter Uppdatera hela tabellen.

Specifikation

  • GDPR-handbok 2024
  • 5091
  • 1,17
  • 21
  • docx
1 995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider