Garantier vid investering (Kortfattade) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta kortfattade garantier vid investering.

Vid investering är det viktigt för investeraren att veta vad denne köper. För att ge investeraren ökad trygghet, vilket kan vara avgörande för affären, kan bolagsmännen lämna garantier rörande bolaget. Denna mall innehåller garantier som täcker de flesta farhågorna som en investerare kan ha angående ett företag som de vill investera i. Garantidokumentet är tänkt att fogas till ett avtal om investering. DokuMera har även mallarna med ID 3992 och 3993 för detta.

Garantierna rör främst att ägandeförhållandena i bolaget är korrekta, att bolaget inte har fler skulder än vad som tidigare framgått och att bokföringen har skötts korrekt. Givetvis går det också att tillföra vissa garantier för att komplettera avtalet.

Specifikation

  • Garantier vid investering (Kortfattade) 2024
  • 3991
  • 1,30
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider