Garantiförbindelse - interimistiska åtgärder vid upphovsrättsintrång 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en garantiförbindelse gällande intermistiska åtgärder vid intrång i upphovsrätten.

En intermistisk åtgärd innebär i detta sammanhang att den som är anklagad för intrång hindras från att använda det material eller den information som är föremål för det misstänkta upphovsrättsintrånget. Ett beslut om en sådan åtgärd fattas av domstolen och gäller omedelbart till dess målet slutligen är avgjort.

En interimistisk åtgärd får endast vidtas om motparten, det vill säga den som gagnas av den intermistiska åtgärden, ställer säkerhet för de skador som eventuellt kan uppstå för den andra parten genom åtgärden. Med DokuMeras garantiförbindelse kan en sådan säkerhet ställas. Genom garantiförbindelsen går banken i borgen såsom för egen skuld. Det innebär att banken är skyldig att betala förmånstagaren på dennes begäran i enlighet med garantiförbindelsen.

Specifikation

  • Garantiförbindelse - interimistiska åtgärder vid upphovsrättsintrång 2024
  • 4478
  • 1,26
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider