Gåvobrev bostadsrätt två givare en mottagare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett gåvobrev i vilket gåvogivarna överlåter en bostadsrättslägenhet till gåvotagaren.

När en bostadsrättslägenhet ges bort ska en gåvohandling upprättas skriftligen. Den ska skrivas under av såväl gåvogivarna som gåvotagaren. Handlingen ska också innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser och att det är fråga om en gåva. Överlåtelsen är ogiltig om gåvotagaren vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Om gåvogivarna är gifta krävs makes samtycke till gåvan i det fall bostadsrättslägenheten är giftorättsgods eller om den är enskild egendom men är makarnas gemensamma bostad, annars kan överlåtelsen förklaras ogiltig. Motsvarande regler gäller för sambor och registrerade partner. Gåvobrev mellan makar gällande lös egendom bör registreras hos Skatteverket. Om detta inte görs saknar gåvotagaren skydd mot gåvogivarens borgenärer. Registrering anses ha skett den dag handlingen kom in till Skatteverket.

DokuMera rekommenderar enskild konsultation av juridisk expertis när frågeställningar om gåvovillkor uppstår.

Specifikation

  • Gåvobrev bostadsrätt två givare en mottagare 2024
  • 1979
  • 1,33
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider