Gåvobrev gällande lös egendom med villkor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett gåvobrev med villkor gällande lös egendom.

Ett gåvobrev är ett skriftligt bevis på att en gåva har givits. Gåvogivaren har genom denna mall möjlighet att föreskriva villkor som gåvotagaren måste respektera för att erhålla egendomen. Gåvogivaren kan fritt välja mellan villkoren och dessa kan användas i kombination. Dessa villkor kan bland annat avse delbetalning av den lösa egendomen och ett tidsbundet förbud att sälja gåvan. Vidare kan gåvogivaren föreskriva att gåvan ska vara enskild egendom och/eller att den ska anses vara förskott på arv.

Gåvobrev mellan makar gällande lös egendom bör registreras hos Skatteverket. Om detta inte görs saknar gåvotagaren skydd mot gåvogivarens borgenärer. Registrering anses ha skett den dag handlingen kom in till Skatteverket.

Specifikation

  • Gåvobrev gällande lös egendom med villkor 2024
  • 3366
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider