Gåvobrev gällande lös egendom utan villkor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett gåvobrev utan villkor gällande lös egendom.

Ett gåvobrev är en skriftlig bekräftelse som tjänar som bevis för att någon har mottagit en gåva. Mallen som DokuMera har utarbetat avser gåva av lös sak och inte är behäftad med något slags villkor. Detta innebär att gåvotagaren fritt kan disponera över egendomen så som denne önskar. Gåvobrevet föreskriver att gåvan ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom och att den inte är att betrakta som förskott på arv.

Gåvobrevet framhäver klart och tydligt ovan nämnda omständigheter vilket medför att tvister om gåvans innebörd undviks i större utsträckning och att gåvogivarens intresse i största möjliga mån tas tillvara.

Gåvobrev mellan makar gällande lös egendom bör registreras hos Skatteverket. Om detta inte görs saknar gåvotagaren skydd mot gåvogivarens borgenärer. Registrering anses ha skett den dag handlingen kom in till Skatteverket.

Specifikation

  • Gåvobrev gällande lös egendom utan villkor 2024
  • 3367
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider