Gemensam ansökan äktenskapsskillnad nr 2 2024

Denna mall från DokuMera hjälper makar som är överens om att äktenskapet ska upplösas, att upprätta en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, när det finns barn under 16 år som någon make eller båda makarna har vårdnaden om och bor tillsammans med.

Denna mall är avsedd för situationer när makarna är ense om att gemensam vårdnad även i fortsättningen ska gälla. Det finns även möjlighet att framställa särskilda yrkanden gällande barns boende, umgängesrätt, underhållsbidrag och kvarsittningsrätt och dessutom yrkande om att tingsrätten ska meddela ett interimistiskt beslut i dessa frågor. Eftersom makarna har barn under 16 år tillkommer en betänketid på minst sex månader och högst ett år.

Specifikation

  • Gemensam ansökan äktenskapsskillnad nr 2 2024
  • 1249
  • 1,37
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider