Godkännande av ackordsförslag 2024

Denna mall är till för dig som ska upprätta ett godkännande av ackordsförslag.

Ett ackordsförfarande inleds med att gäldenären lämnar in ett ackordsförslag till rätten. Om rätten beslutar om att ackordsförhandling ska hållas ska borgenärerna kallas till ett sammanträde. Under sammanträdet röstar borgenärerna om huruvida ackordsförslaget ska godtas eller inte.

Mallen gör det enkelt för dig att godkänna ett ackordsförslag. Mallen ger dig även möjlighet att upprätta en fullmakt när någon annan ska närvara vid sammanträdet och rösta i ditt ställe.

Specifikation

  • Godkännande av ackordsförslag 2024
  • 4612
  • 1,21
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider