Godkännande av testamente (Förbehåll för laglott) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att godkänna ett testamente med förbehåll för laglott.

När någon avlidit ska arvingar delges testamentet. Vid delgivningen ombeds arvingarna att uttala sig angående testamentets innehåll. Det finns då tre alternativ: att godkänna det, godkänna och göra förbehåll för laglotten samt endast medge att testamentet delgivits och därmed förbehålla sig rätten till att klandra testamentet inom sex månader.

Genom att godkänna testamentet förklarar arvingen att klander mot testamentet inte kommer att ske och förlorar därigenom rätten att senare göra detta. Förbehållet för laglotten innebär att laglotten ska tilldelas denne vid arvsskiftet. Ingen ytterligare rätt till någon del av arvet följer i senare led.

Specifikation

  • Godkännande av testamente (Förbehåll för laglott) 2024
  • 3299
  • 1,30
  • 1
  • docx
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider