Godkännande av testamente (Rent) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att godkänna ett testamente utan något förbehåll.

Ett godkännande av testamente är ett godkännande av det meddelade testamentets innehåll och utesluter att du kan klandra testamentet vid ett senare tillfälle. Ett testamente som godkänts blir genast gällande i stället för efter sex månader från tidpunkten för delgivning.

För bröstarvingar är möjligheten till avsägelse av rätten till laglott emellertid begränsad. Bröstarvingar kan i regel endast avstå med bindande verkan om skäligt vederlag motsvarande laglotten tillkommer dessa.

Denna mall består av ett meddelande om att du godkänner testamentet så som det ser ut.

Specifikation

  • Godkännande av testamente (Rent) 2024
  • 3300
  • 1,30
  • 1
  • docx
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider