Granskningsunderlag företagsöverlåtelse aktier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra en företagsgranskning, ofta även kallad due diligence, inför en företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av aktier.

En företagsgranskning kan vara uppdelad i en finansiell, legal och teknisk besiktning samt en skattebesiktning. Granskningsunderlaget som DokuMera har upprättat består av frågor gällande olika delar av företagsöverlåtelsen. Det ifyllda underlaget kommer därmed att belysa företagets ställning ur olika perspektiv, vilket hjälper dig att fatta beslut om att genomföra en företagsöverlåtelse.

Specifikation

  • Granskningsunderlag företagsöverlåtelse aktier 2024
  • 1398
  • 1,34
  • 12
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider