Guide - Så här vet du om du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde 2024

Denna guide från DokuMera hjälper dig att avgöra huruvida du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde avseende en viss behandling av personuppgifter.

Det praktiska affärslivet blir alltmer komplext, särskilt inom det digitala området. Det reser ofta frågor om hur de personuppgifter som utväxlas inom ramen för samarbeten och tjänsteavtal ska behandlas och vem eller vilka som bär ansvaret för behandlingen.

När du som verksamhetsutövare behandlar personuppgifter är det viktigt att du är uppmärksam på huruvida du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Det är först när du har tagit ställning till din roll som det är möjligt att avgöra vilket ansvar din verksamhet har för behandlingen av personuppgifter. Denna guide har utarbetats för att ge vägledning vid bedömningen av huruvida du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för en viss behandling.

Tänk på att den här guiden inte utgör någon form av facit gällande ansvarsfördelningen mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Guiden ger endast uttryck för generella principer och riktlinjer som kan underlätta bedömningen av huruvida du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Det är av vikt att göra en individuell bedömning av parternas åtaganden i varje enskilt fall.

Specifikation

  • Guide - Så här vet du om du är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde 2024
  • 4948
  • 1,18
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider