Händelseschema produktutveckling fysiska varor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett händelseschema vid produktutvecklingsarbete kring fysiska varor på ditt företag. Dokumentmallen ger dig en strukturerad översikt av de ingående aktiviteterna i händelseförloppet, med en viss ordningsföljd och med plats för upp till 90 olika aktiviteter.

Dokumentmallen hjälper dig även att upprätta en plan för tidsåtgången. Du kan ange tidsåtgång för upp till 90 olika aktiviteter, och för varje aktivitet kan du dela upp tiden på upp till 7 olika grupper eller personer som tidsbelastas.

Händelseschemat löper över 18 månader fr.o.m. en startmånad som du själv väljer, mellan januari och december.

Specifikation

  • Händelseschema produktutveckling fysiska varor 2024
  • 2002
  • 1,40
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider