Hållbarhetsnyckeltal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå olika nyckeltal som kan komma till användning när du ska upprätta företagets hållbarhetsrapport.

En hållbarhetsrapport ska innehålla de upplysningar som krävs för att förstå företagets utveckling, ställning och resultat. Nyckeltal kan underlätta att förstå specifika frågor som har att göra med mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljö m.m.

Specifikation

  • Hållbarhetsnyckeltal 2024
  • 4945
  • 1,17
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider