Hållbarhetsramverk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ge en översikt över de viktigaste frågorna för huvudintressenterna i företagets hållbarhetsarbete.

När du bedriver ett hållbarhetsarbete finns det ett antal intressenter som du ska rikta ditt arbete i förhållande till. För var och en av intressenterna finns det i sin tur olika hållbarhetsfrågor som är centrala att ta ställning till. Mallen hjälper dig att kartlägga vilka intressenter som är relevanta för dig och vilka hållbarhetsfrågor som behöver ses över. Mallen ger också exempel på situationer när hållbarhetsfrågorna kan tas upp med respektive intressant samt vilka åtgärder som din verksamhet kan vidta för att nå upp till de krav som ställs gällande hållbarhet.

Specifikation

  • Hållbarhetsramverk 2024
  • 4926
  • 1,17
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider