Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2024

Denna handbok från DokuMera hjälper dig genom kvalitetssäkringsarbetet med ISO 9001 och 14001.

Den som avser att följa kraven i ISO 9001 och 14001 behöver arbeta systematiskt, och med hjälp av den här mallen kan du få en bättre kännedom om hur du kan arbeta för att säkerställa att kraven faktiskt efterlevs.

DokuMera har många mallar om ISO 9001 och 14001. Den här handboken är den mest grundläggande att ta del av för att förstå vilka skyldigheter du har, men även övriga mallar hjälper dig genom arbetet.

Specifikation

  • Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2024
  • 5153
  • 1,15
  • 16
  • docx
1 295 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider