Handelsbolagsavtal _HB_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett handelsbolagsavtal.

Ett handelsbolag är en företagsform där två eller fler fysiska och/eller juridiska personer avtalar om att utöva näringsverksamhet i bolagsform. Bolagsmännen (delägarna) är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser och var och en av bolagsmännen kan företräda bolaget.

För att ett handelsbolag ska kunna uppstå måste bolagsmännen avtala i ett handelsbolagsavtal om att gemensamt driva näring i bolagsform. Handelsbolagsavtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Ett skriftligt bolagsavtal ska skrivas under av alla bolagsmän. Avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering, men själva handelsbolaget måste registrera sin verksamhet hos Bolagsverket.

Specifikation

  • Handelsbolagsavtal _HB_ 2024
  • 4215
  • 1,32
  • 12
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider