Handlingsplan för alkohol- och drogfrågor 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en handlingsplan för alkohol- och drogfrågor. Arbetsgivaren kan lämpligen i samråd med arbetstagarna ta fram ett handlingsprogram på hur olika slag av missbruk ska hanteras.

Vidare bör det framgå hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande genom exempelvis informationsmaterial, arbetsplatsträffar, utbildningar och organiserad stödverksamhet.

Denna handlingsplan för alkohol- och drogfrågor samt alkohol- och drogpolicyn (id 1989) bör presenteras för varje nyanställd samt också uppdateras så att arbetsplatsen får en god och säker arbetsmiljö med hög kvalitet och effektivitet. Med hjälp av handlingsplanen kan du också skapa en medvetenhet om hur medarbetare med problem kan stöttas samt förebygga att problem uppstår.

Specifikation

  • Handlingsplan för alkohol- och drogfrågor 2024
  • 4525
  • 1,25
  • 9
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider