Handlingsplan för arbetsmiljörisker ISO 45001 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att dokumentera vilka risker som finns i företaget, att riskvärdera dessa samt dokumentera vilka åtgärder som är planerade och när de senast ska utföras.

Arbetsmiljöarbetet är ständigt pågående, och en viktig del i arbetet är att kartlägga risker samt vidta åtgärder för att minska eller helst eliminera dessa. Med hjälp av den här mallen kan du kartlägga dessa, så minskar risken för att viktiga åtgärder glöms bort.

Specifikation

  • Handlingsplan för arbetsmiljörisker ISO 45001 2024
  • 5266
  • 1,15
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider