Handlingsplan för hantering av stress 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stresshanteringsplan.

Som arbetsgivare har du ett långtgående arbetsmiljöansvar för dina anställda. Du måste regelbundet kartlägga, utvärdera, åtgärda och följa upp brister och risker i arbetsmiljön. Om en medarbetare lider av arbetsrelaterad stress behöver du tillsammans med medarbetaren försöka finna lämpliga åtgärder för hur situationen ska hanteras. Det kan du göra med hjälp av denna mall.

Specifikation

  • Handlingsplan för hantering av stress 2024
  • 5246
  • 1,15
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider