Handlingsplan för reducering av arbetsmiljörisker 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en handlingsplan för att reducera arbetsmijörisker i verksamheten.

Andvänd till att börja med mallen Listning av arbetsmiljörisker id 4712 för att ta reda på om det finns några risker i arbetsmiljö och i så fall vilka risker som finns. När det är gjort är det dags att utforma en handlingsplan för att reducera arbetsmijlöriskerna. När handlingsplanen är utformad använder du mallen

Kontrollrapport av åtgärdade arbetsmiljörisker för att se till att riskerna åtgärdas.

Specifikation

  • Handlingsplan för reducering av arbetsmiljörisker 2024
  • 4710
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider