Handlingsplan risker informationstillgångar 2024

Denna mall hjälper dig att upprätta en handlingsplan beträffande de risker/hot mot företagets informationstillgångar som du har identifierat.

Denna mall bör du använda efter att ha använt DokuMeras mall Bedömning av risker – informationstillgångar (ID 5014). Den mallen är avsedd för att bedöma vilka risker som finns mot företagets informationstillgångar. Den här mallen hjälper dig att upprätta en handlingsplan för de risker som du har identifierat. När du har använt denna mall bör du använda mallen Kontrollprotokoll - åtgärder - informationssäkerhet (ID 5021). Dessa tre mallar bygger på varandra och bör därför användas tillsammans.

Specifikation

  • Handlingsplan risker informationstillgångar 2024
  • 5020
  • 1,16
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider