Handlingsplan visselblåsarfunktion 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en handlingsplan för visselblåsarfunktion.

En visselblåsare eller visslare (whistleblower) är en arbetstagare som lämnar information, ofta till massmedia, om brott eller andra missförhållanden som försiggår inom arbetsgivarens organisation. Som arbetsgivare är det givetvis viktigt att fånga upp signaler om oegentligheter inom företaget innan det går så långt. Det är där som visselblåsarfunktionen kommer in.

Med en visselblåsarfunktion eller ett visselblåsarsystem kan du fånga upp allt ifrån lagbrott till brott mot interna regler. Syftet med visselblåsarfunktionen är inte att någon ska straffas utan att få bukt med eventuella problem inom organisationen.

Specifikation

  • Handlingsplan visselblåsarfunktion 2024
  • 4730
  • 1,22
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider