Hotbildskatalog Informationssäkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att identifiera potentiella hot inom informationssäkerhetsområdet.

Listan i mallen är avsedd att fungera som en hjälp, inspiration och checklista för den riskanalys som ska göras. Informationssäkerhet är en tvärsektoriell fråga som berör alla och det ställer ökade krav på samverkan mellan interna och externa aktörer hos företaget. Kunskapsuppbyggnad, uppföljning och utvärdering är centrala inslag i styrningen av denna typ av frågor. Det ställer ökade krav på ledningens förmåga att prioritera mellan och samordna olika perspektiv.

Specifikation

  • Hotbildskatalog Informationssäkerhet 2024
  • 5025
  • 1,16
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider