Hushållsbudget för i år eller nästa år 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt ställa upp en hushållsbudget för alla månader, genom att föra in uppgifter om hushållets inkomster och utgifter. Du får dessutom möjlighet att ange uppgifter om inköp och vem som har betalat vad under en viss månad för valt budgetår.

En budget ger dig en översiktlig prognos över utgifter och inkomster under en överskådlig framtid. Genom att upprätta en budget ser du lättare hur mycket saker och ting kostar. På så sätt kan du lättare se vilka ekonomiska beslut du behöver fatta för att uppnå eventuella mål.

Denna mall består av en hushållsbudget samt en instruktion för hur mallen ska användas och fyllas i.

Specifikation

  • Hushållsbudget för i år eller nästa år 2024
  • 1445
  • 1,44
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider