Hyresavtal - Uthyrning av lägenhet i andra hand 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal (lägenhetskontrakt) gällande uthyrning av lägenhet i andra hand.

Vid andrahandsuthyrning krävs hyresvärdens samtycke. En förutsättning för att andrahandsuthyrning ska tillåtas är att hyresgästen har beaktansvärda skäl för uthyrning, exempelvis sjukdom, provsammanboende eller studier/arbete på annan ort. Den som utan lov upplåter sin hyreslägenhet riskerar att förlora den. Dessa regler gäller dock inte vid upplåtelse av del av lägenhet, t.ex. ett rum till en inneboende. Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna. Viktiga punkter att ta upp i ett hyresavtal vid uthyrning i andra hand är hyra, hyrans betalning, hyrestid, uppsägning och ev. möblering etc.

Ta hjälp av DokuMeras mall Hyresavtal vid uthyrning av lägenhet i andra hand när du ska upprätta ett hyresavtal gällande uthyrning av lägenhet i andra hand. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Detta är ett skrivskyddat dokument. Om du vill ändra i rubriksättning eller göra andra förändringar i dokumentet kan du klicka på "Granska", "Skydda" samt "Begränsa redigering". Du kan sedan klicka på "Stoppa skydd". När du har gjort detta kommer dokumentet inte längre att vara skyddat, men du kan enkelt skydda det igen i samma flik.

Specifikation

  • Hyresavtal - Uthyrning av lägenhet i andra hand 2024
  • 3328
  • 1,37
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider