Hyresavtal - Del av lokal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal om hyra av area (arbetsplats).

Om du ska hyra en del av en lokal för att nyttja som kontor är det viktigt att upprätta ett giltigt hyresavtal. Vid uthyrning av lokaler (lokalhyra) brukar hyresavtalet gälla under en bestämd tidsperiod. Avtalet förlängs vanligtvis automatiskt om det inte sägs upp. Avtal för kortare tid än nio månader upphör dock utan uppsägning. Vid uppsägning från hyresvärdens sida gäller regler som ger hyresgästen visst besittningsskydd. Den som hyr lokalen kan då få ekonomisk ersättning om den tvingas flytta.

Hyresnämnden kan tillåta den som hyr butik eller annan lokal att överlåta sin hyresrätt till den som tar över hans eller hennes rörelse. För lokaler gäller regler om marknadshyra, t.ex. kan hyran ställas i förhållande till hyresgästens rörelseintäkter eller följa ändringarna i visst index, t.ex. konsumentprisindex. Vid hyrestvist förs tvisten först till en hyresnämnd och därifrån till Svea hovrätt.

Specifikation

  • Hyresavtal - Del av lokal 2024
  • 4008
  • 1,39
  • 5
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider