Hyresavtal - Garageplats 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal angående garageplats.

Rent definitionsmässigt räknas garage som lokal och därmed gäller 12 kap. jordabalken. Garageplatsen ingår vanligtvis inte i upplåtelsen av en bostadsrätt eller hyresrätt och därigenom måste ett separat avtal upprättas.

Denna mall består av ett färdigt hyresavtal för en garageplats. Punkter som tas upp i detta avtal är bl.a. mervärdesskatt, friskrivning, underhåll m.m.

Detta är ett skrivskyddat dokument. Om du vill ändra i rubriksättning eller göra andra förändringar i dokumentet kan du klicka på "Granska", "Skydda" samt "Begränsa redigering". Du kan sedan klicka på "Stoppa skydd". När du har gjort detta kommer dokumentet inte längre att vara skyddat, men du kan enkelt skydda det igen i samma flik.

Specifikation

  • Hyresavtal - Garageplats 2024
  • 3539
  • 1,36
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider