Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal angående uthyrning av lokal i andra hand. Ett hyresavtal måste inte vara skriftligt, men ur bevissynpunkt är ett skriftligt hyresavtal att rekommendera.

Vid uthyrning av lokal i andra hand finns det några viktiga punkter att beakta. Först och främst krävs i de flesta fall ett godkännande från hyresvärden. Detta gäller inte vid uthyrning av del av lokal. Om ett hyresavtal löper över längre tid än nio månader är det viktigt att avtala bort det indirekta besittningsskyddet. Om ett avtal om avstående av besittningsskydd upprättas innan nio månader gått måste detta godkännas av hyresnämnden.

Det är den hyresgäst som har tecknat hyresavtal med hyresvärden som är ansvarig för den lokal som avtalet gäller. Förstahandshyresgästen är därigenom ansvarig för de skador som kan uppstå i lokalen, även om dessa skador orsakats av den som hyr lokalen i andra hand.

Ett hyresavtal för andrahandsuthyrning av en lokal bör inte löpa på samma tid som originalkontraktet, då det måste finnas tid för den som hyr ut att säga upp andrahandshyresgästen om han eller hon själv blir uppsagd.

Specifikation

  • Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2024
  • 3541
  • 1,37
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider