IT-Underhållsavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om IT-underhåll.

Ett avtal om IT-underhåll kan exempelvis avse underhåll av ett visst system eller program.

Det finns i princip inga lagstadgade regler alls om IT-underhållsavtal, vilket innebär att avtalet i mycket stor utsträckning styr parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Det är därför av särskild vikt att utforma avtalet på ett sådant sätt att riskfördelningen mellan parterna är väl avvägd.

Specifikation

  • IT-Underhållsavtal 2024
  • 4960
  • 1,17
  • 8
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider