IT-konsultavtal _löpande uppdrag_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett IT-konsultavtal som avser ett löpande uppdrag.

Mallen kan användas när ett konsultuppdrag inom IT-området ska utföras, såsom när ett särskilt projekt på obestämd tid ska utföras. Den närmare utformningen av avtalet beror i mycket hög utsträckning på det individuella uppdragets natur och omständigheter.

Mallen är enkel att anpassa efter de omständigheter som gäller i just ditt fall. Tänk på att noggrant specificera uppdragets omfattning, eftersom uppdraget inte är mer långtgående än vad som anges i avtalet.

Specifikation

  • IT-konsultavtal _löpande uppdrag_ 2024
  • 4962
  • 1,18
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider